Dziś ostatni dzień wakacji 
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa
...: GIMNAZJALISTO :...
Jako uczeń ZSGH możesz być uczestnikiem wielkich wydarzeń!
Mamy jeszcze wolne miejsca!
Zapraszamy do nas, zapisz się do ZSGH !!!
Egzamin zawodowy - wyniki24-08-2015 17:50:52
Wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 28 sierpnia 2015 r. (piątek) od godziny 12.00.
B. Ochmańczyk    

Dofinansowanie do zakupu podręczników22-08-2015 19:29:50
Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników. Dofinansowanie przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:
  • uczniom klas IV technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 574 zł na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, uczniom z niepełnosprawnoscią ruchową w tym z afazją, uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 7 września.
Pedagog szkolny    

Rozpoczęcie Roku Szkolnego21-08-2015 16:20:57
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015r.
godzina 9.00 - klasy 2 - 4, spotkania z wychowawcami klas;
godzina 10.00 - wszystkie klasy pierwsze w sali gimnastycznej.

Przydział sal dla poszczególnych klas
Dyrektor    

Konferencja Rady Pedagogicznej21-08-2015 15:59:40
Informujemy wszystkich nauczycieli, że konferencja Rady Pedagogicznej rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016 odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 11.00.
Dyrektor    

Egzaminy poprawkowe20-08-2015 15:45:08
Przypominam, że wszystkie egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 26 sierpnia 2015r. wg harmonogramu.
Proszę o punktualne stawienie się na dany egzamin poprawkowy.
Dyrektor    

Poprawkowy egzamin maturalny - sierpień 201520-08-2015 11:49:14
Przypominam, że wszystkie maturalne egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w szkole, w budynku przy ul. Żeromskiego.
- Egzaminy pisemne w dniu 25 sierpnia 2015r. o godzinie 9.00;
- Egzamin ustny w dniu 25 sierpnia 2015r. o godzinie 8.00.
Absolwenci i członkowie zespołów nadzorujących zobowiązani są do zgłoszenia się przed salą egzaminacyjną o godzinie 8.00.
Absolwenci powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości.
Dyrektor    

Więcej newsów...
..:: Stypendium Szkolne - 20-08-2015
..:: WAKACJE !!! - 26-06-2015
..:: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? - 28-07-2015
..:: Zawód od podszewki - 27-06-2015
..:: Ranking średnich ocen oraz frekwencji ZSGH - 26-06-2015
..:: Wizyta gimnazjalistów w ZSGH Bytom - 24-06-2015
..:: Wyniki z egzaminu maturalnego - 24-06-2015
Wyszukiwanie:
rekrutacja
galeria
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Gdzie spędzisz wakacje?
nad morzem
w górach
za granicą
u rodziny
w domuLink do rezultatów
 
certyfikaty
biuletyn
Adres IP
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 4698275 razy.
Obecnie: 5 gości online